KATALOG GOSPODARCZY
Katalog gospodarczy BIG DUO składa się z czterech podstawowych grup: Produkcja, Hurt, Detal i Usługi. Wchodząc do jednej z nich po lewej stronie zobaczymy przewijalną listę branż, według których pogrupowane zostały firmy. Wystarczy kliknąć na link danej branży aby spis firm danej branży wyświetlił się w prawej części okna.
Spis firm zawiera następujące dane: nazwę firmy, adres, telefony kontaktowe, krótki opis działalności firmy, a także adres strony internetowej i poczty elektronicznej.
BIG DUO Informacja Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za dane,
przekazane jej przez firmę.
Zmiana grupy np. z "producenta" na "hurtownika" może nastąpić wyłącznie z poziomu podstawowego tzn. ze strony głównej portalu gospodarczego BIG DUO. W tym celu najlepiej kliknąć na logo BIG DUO znajdujące się zawsze w górnej części listy branż lub na link "Powrót" znajdujący się na dole listy branż.

powrót na stronę główną